Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2023/2024
imię i nazwisko nauczyciela forma zajęć
B.Poulakowska Fakultet maturalny z matematyki dla 4c
B.Poulakowska Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 2h
O.Skomski Fakultet maturalny z geografii dla 3h
M.Merk Fakultet maturalny z języka niemieckiego
I.Rybak Zajęcia pozalekcyjne z fizyki (3a i 4a)
A.Zubrzycki Warsztaty maturalne z biologii dla klas IV
J.Mazurkiewicz Przygotowanie do matury z języka polskiego - PP i PR
A.Bieńkowska, J.Mazurkiewicz Koło teatralne
A.Bieńkowska Przygowtowanie do egz.maturalnego z języka polskiego - 4h
A.Bieńkowska Przygowtowanie do egz.maturalnego z języka polskiego - 4F
A.Jurago Szkolne koło fanów fantastyki "FIFLON".
A.Jurago Zwolnieni z teorii - projekt ogólnoplski
M.Dąbrowski Warsztaty maturalne z geografii dla klasy 4b i 4c /4d i 4h
E.Wangin Fakultet maturalny z matematyki dla 4b (poz. podstawowy)
E.Wangin Fakultet maturalny z matematyki dla 4d (poz. rozszerzony)
J. Meszko Fakultet - przygotowanie do matury z chemii (4f)
M.Komowska Zajęcia doskonalące i uzupełniające z języka polskiego dla 3b
K.Rajczyk-Bauć Dodatkowe lekcje z języka hiszpanskiego do matury dwujęzycznej dla IVh (grupa mniej zaawansowana)
M.Vazquez Paton Fakultet maturalny z literatury Hiszpanii dla 4h
E.Touzon,  M.V.Paton, K.Rajczyk-Bauć  Przygotowanie do olimpiady języka hiszpanskiego
A.Skrzypnik Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
A.Chmielewska Przed maturą z matematyki na poziomie rozszerzonym 4a
F.Sanchez Bernal Dodatkowa zajęcia z języka hiszpanskiego dla 3h
M.Haraf Kółko dyskusyjne
A.Bieńkowska, M.Koralewska Działaj! Szkolny projekt doskonalenia umiejętności społecznych.
R.Śnieżko Zajęcia wyrównawcze z matematyki
W.Jagła SKS-piłka siatkowa
M.Koralewska Warsztaty psychologiczne dla 2c
I.Ejsmont Warsztaty językowe dla 1h
A.Jurago Szkolne koło historii sztuki
P.Dulek Fakultet maturalny z historii dla 3b
B.Poulakowska Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 2h
M.Vazquez Paton Kółko teatralne w języku hiszpanskim
M.Dąbrowski, O.Skomski Kółko turystyczne
M.Vazquez Paton Kółko szachowe
M.Vazquez Paton Przygotowanie do egzaminu DELE z języka hiszpańskiego
M.Haraf Kółko dyskusyjne