W dniu 20 kwietnia 2024r. zespół XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY w skladzie:

1. Karolina Gabryel

2. Natalia Podoliak

3. Dominika Wieliczko

4. Jakub Poplawski

5. Matylda Wrześniewska

Kibice

Maria Nowicka

Katarzyna Winkler

Gabriel Maślak

wziął udział w Etapie Rejonowym XXX Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, który odbywał się na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 4. W mistrzostwach startowaly wszystkie chętne szkoły podstawowe (wiek zawodników- powyżej trzynastego roku życia) oraz ponadpodstawowe. Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania.

W trakcie mistrzostw uczcniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną sprawdzaną w formie testu oraz w praktyce udzielając pierwszą pomoc poszkodowanym w
zainscenizowanych wypadkach. Wydarzenie rozpoczeło się o godzinie 09:30 a zakończyło o godzinie 16:00.

Nasza drużyna, zdobyła zaszczytne 5 miejsce. Wielkie podziękowania dla calogo zespolu i życzenia kolejnych sukcesów w przyszlym roku.