Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wstępnej 0h do klasy dwujęzycznej na sprawdzian predyspozycji językowych, który odbędzie się w budynku XV LO w Gdańsku w terminie podstawowym w czwartek, 6 czerwca o godzinie 15:00.
Przydział sal:
sala 218 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery A-J
sala 211 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery K-Ł
sala 213 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery M-O
sala 111 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się od litery P-S
sala 110 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery T-Ż
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych ujętymi w załączniku.