Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

Zawiera on między innymi zaktualizowaną ofertę profili klas.