Drodzy Uczniowie,

nasza szkoła z dniem 24 sierpnia 2020 r. rozpoczyna realizację przedsięwzięcia zatytułowanego „Imigracja i integracja w szkole” . Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 135 952,00 PLN dofinansowania. Nauczycielami zaangażowanymi w działania związane z przedsięwzięciem  są:  p.Iwona Bury, p.Aneta Mejerowicz oraz p.Jolanta Różycka.

Nasze starania o dofinansowanie rozpoczęły się jeszcze przed pojawieniem się zagrożenia epidemicznego;  podane terminy wyjazdów zagranicznych mogą więc ulec zmianie.

Informacje na temat terminów i kryteriów rekrutacji znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji. Proszę również zapoznać się z dokumentem zatytułowanym Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej.

Opis przedsięwzięcia, Regulamin rekrutacji, Zasady uczestnictwa, Kartę zgłoszenia oraz Formularz rekrutacyjny  znajdziecie w zakładce O SZKOLE → Projekt PO WER PMU                                                                                                         

 

                                                                                   Koordynatorzy projektu