GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W SYSTEMIE STACJONARNYM


PONIEDZIAŁEK 08:00 – 15:30
WTOREK 08:00 – 15:30
ŚRODA 08:00 – 15:30
CZWARTEK 08:00 – 15:30
PIĄTEK 08:00 – 14:00
  Regulamin biblioteki XV LO
  Jak stworzyć konto w katalogu on-line
  Aneks do regulaminu na czas pandemii
  Nowości
  Lektury obowiązkowe

 Dla Liceum 4 -letniego

Biblioteka będzie udostępniać zbiory (wypożyczenia, zwroty) zgodnie z zapisami ujętymi w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ ZASAD ORGANIZACJI PRACY W OKRESIE PANDEMII SARS-CoV-2 W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU.

Regulamin na czas pandemii.