GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W SYSTEMIE STACJONARNYM

PONIEDZIAŁEK 08:00 – 15:00
WTOREK 08:00 – 16:00
ŚRODA 08:00 – 15:00
CZWARTEK 08:00 – 15:00
PIĄTEK 08:00 – 14:00

Biblioteka będzie udostępniać zbiory (wypożyczenia, zwroty) zgodnie z zapisami ujętymi w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASAD ORGANIZACJI PRACY W OKRESIE PANDEMII SARS-CoV-2 W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU.

Regulamin na czas pandemii.