Szanowni Państwo
Realizując postanowienia ustawy z 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, organ prowadzący szkołę zawarł umowę z firmą Gabinety SKIM o objęciu opieką stomatologiczną uczniów XV LO.
W ramach tej opieki wszyscy uczniowie, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę, zostaną przebadani przez lekarza stomatologa, który sformułuje dla każdego ucznia indywidualny
plan leczenia, jeśli stwierdzi taką potrzebę.
Dodatkowo, każdemu uczniowi będzie wykonana higienizacja jamy ustnej.
Zarówno badanie, jak i zabiegi higienizacyjne są finansowane przez NFZ, a więc dla Państwa będą bezpłatne. Dotyczy to również dalszego leczenia, jeśli obejmie ono procedury finansowane przez NFZ.
W przypadku wizyt związanych z przeglądem i higienizacją, rozważamy możliwość organizowania ich w formie „wyjść klasowych” pod opieką nauczycieli. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawicieli
SKIM, pierwszym możliwym terminem rozpoczęcia programu może okazać się styczeń. Jako szkoła będziemy umawiani grupowo, informacja dotycząca Waszych dzieci będzie przekazywana Państwu
z odpowiednim wyprzedzeniem przez komunikator e-dziennika.
W przypadku kolejnych wizyt ( jeżeli uczeń będzie musiał poddać się leczeniu), będą one już umawiane indywidualnie. Pełnoletni uczniowie mogą zgłaszać się na nie samodzielnie, młodsi jedynie
pod opieką rodziców.
WARUNKIEM OBJĘCIA UCZNIA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ JEST PODPISANIE I PRZEKAZANIE ZGODY (DRUK W ZAŁĄCZNIKU) W TERMINIE DO 15 GRUDNIA 2023 r. ( prosimy o dostarczenie dokumentu wychowawcy klasy).
W załączniku znajdziecie Państwo również treść umowy z firmą Gabinety SKIM, zgodnie z którą gabinet nas obsługujący znajduje się      w Gdańsku- Wrzeszczu, przy ul. Dmowskiego 9.