Drodzy rodzice i uczniowie,
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej
jest dobrowolną umową. Nie można zmuszać rodziców do jej zawierania.
Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską.
Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.
Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora szkoły do zawierania takich
umów w imieniu rodziców. Takich uprawnień nie ma także rada rodziców - nie może
ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na
rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania
jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z tym Rada Rodziców XV LO informuje,że od września 2021
roku to rodzice decydują czy ich dziecko będzie posiadało polisę
ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają umowy dostosowane do ich
potrzeb indywidualnych.