SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU – KADENCJA ROK SZKOLNY 2021/22

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :

Film - Samorząd Uczniowski XV LO

Klasa

Gospodarz

Z-ca gosp.

pdf.png  Regulamin Samorządu Uczniowskiego
pdf.png  Rzecznik Praw Ucznia
pdf.png  Regulamin Szczęśliwego numerka
pdf.png