SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU – KADENCJA ROK SZKOLNY 2023/24

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego : Matylda Osińska (kl. 2D)

Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Nicola Ossowska (kl. 2H)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego :

1) Anna Skrzypnik

2) Magdalena Miąskowska

Film - Samorząd Uczniowski XV LO

pdf.png  Regulamin Samorządu Uczniowskiego
pdf.png  Rzecznik Praw Ucznia
pdf.png  Regulamin Szczęśliwego numerka
pdf.png