PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU

PZO Z HISTORII, HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI, WARSZTATÓW MATURALNYCH Z HISTORII
PZO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
PZO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
PZO Z JEZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
PZO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ORAZ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ORAZ Z PRZEDMIOTÓW DWUJĘZYCZNYCH
PZO MATEMATYKI I INFORMATYKI
PZO RELIGII
PZO WYCHOWANIE FIZYCZNE
PZO JĘZYK POLSKI
PZO FILOZOFII I ETYKI
PZO EDUKACJA FILMOWA
PZO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA