Uwaga!

W 2023 r. przyjmujemy deklaracje elektroniczne. Instrukcja dostępu znajduje się w plikach na dole strony

Aneksy do informatorów z poszczególnych przedmiotów

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r

Materiały dodatkowe

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii

Materiał dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii