Przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej odbywa się 2 razy w roku kalendarzowym do 31 maja oraz do 30 listopada.

Załączniki:
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
Regulamin Komisji Zdrowotnej