Cennik wejść na pływalnię

 

Bilet jednorazowy

Cena brutto

 Normalny

22 zł

Ulgowy (niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani*)

15 zł

 

Rodzaje karnetów

Cena brutto

10 wejść normalny

200 zł

10 wejść ulgowy –  (niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26 roku życia, renciści i emeryci oraz weterani*)

130 zł

Regulamin sprzedaży karnetów

  1. Sprzedaż karnetów odbywać się będzie na pływalni XV LO  w każdy pierwszy wtorek i czwartek miesiąca w godzinach  od 1500- 2000.
  2. Karnety sprzedawane są na 10 wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem, okres ważności określa data.
  3. Niewykorzystane wejścia z winy kupującego nie podlegają zwrotowi (przepadają).

* weteran – w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa