Zasady przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

1. Terminy składania wniosków: 15-31 maja 2024 r. do godziny 15:00 (UWAGA! TERMIN NIEPRZEKRACZALNY NAWET O MINUTĘ).

2. O przyjęciu do klasy wstępnej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

3. Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do klasy wstępnej jest podejście do sprawdzianu predyspozycji językowych w jednym z dwóch podanych poniżej terminów:

I termin (podstawowy) – 6 czerwca 2024 r., godzina rozpoczęcia: 15:00

II termin (dodatkowy) – 10 czerwca 2024 r., godzina rozpoczęcia: 15:00

4. Komisja rekrutacyjna XV LO ma dostęp do listy wszystkich kandydatów, którzy w terminie złożyli wniosek do klasy wstępnej bez względu na to, na której preferencji umieścili tę klasę. Kandydat nie musi zatem wypełniać żadnej dodatkowej deklaracji zgłoszenia na sprawdzian predyspozycji językowych. Musi jedynie stawić się na sprawdzian predyspozycji językowych w terminie podstawowym.

W przypadku niemożności podejścia do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie podstawowym (6 czerwca 2024 r.), obowiązkiem kandydata jest poinformowanie o tym przewodniczącego komisji rekrutacyjnej XV LO na etapie składania wniosków do klasy wstępnej poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy p.dulek@lo15.edu.gdansk.pl W tej sytuacji obowiązkiem kandydata jest podejście do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie dodatkowym – 10 czerwca 2024 r.

5. W przypadku dużego zainteresowania kandydatów rekrutacją do klasy wstępnej dopuszcza się możliwość przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie (podstawowym) 6 czerwca 2024 r. w dwóch turach o różnych godzinach rozpoczęcia. Jeżeli taki scenariusz będzie miał miejsce, to informacja zostanie podana 3 czerwca na stronie internetowej https://lo15.edu.gdansk.pl

6. Sprawdzian PREDYSPOZYCJI językowych nie jest sprawdzianem KOMPETENCJI językowych! Nie bada zatem wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Celem sprawdzianu jest zbadanie zdolności kandydata do uczenia się języków obcych. Sprawdzian PREDYSPOZYCJI językowych obowiązuje wyłącznie w procesie rekrutacji do klasy wstępnej, a nie klas pierwszych dwujęzycznych.

7. Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych jest przeliczany na 2 punkty w procesie rekrutacji. Kandydat może zatem uzyskać w procesie rekrutacji maksymalnie 2 punkty za sprawdzian predyspozycji językowych.

8. Kandydat jest zobowiązany stawić się na sprawdzian predyspozycji językowym 15 minut przed jego rozpoczęciem.

9. Kandydaci mają 60 minut na rozwiązanie arkusza przygotowanego na sprawdzian predyspozycji językowych.

10. Sprawdzian predyspozycji językowych odbywa się wyłącznie w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. Jest przeprowadzany pod nadzorem członków Komisji Rekrutacyjnej XV LO w Gdańsku.

11. Kandydat jest zobowiązany okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem przed wejściem do sali na sprawdzian predyspozycji językowych.

12. Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych przeliczone na punkty w procesie rekrutacji zostaną wprowadzone do systemu naboru elektronicznego do 14 czerwca 2024 r. do godziny 15:00. Kandydat jest zatem zobowiązany sprawdzić osobiście swój wynik poprzez zalogowanie się do systemu naboru elektronicznego. Komisja rekrutacyjna XV LO   w Gdańsku nie przewiduje publikowania wyników sprawdzianu predyspozycji językowych  w innej formie.