Koło teatralne/Projekty profilaktyczne/ Warsztaty literacki - XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Szkolne Koła Teatralne XV LO powstało 1995 roku pod kierunkiem mgr Jolanty Niedźwieckiej.
Do 2000 roku było samodzielnym „tworem”, następnie zaczęło funkcjonować w projekcie „ Bądź z nami – wyjdź z cienia”.
Skład zespołu to uczniowie 4 –letniego liceum i 3-letniego liceum.
W ciągu tych lat w kole teatralnym uczestniczyło około 120 uczniów XV LO.
Głównym celem naszego pozalekcyjnego koła zainteresowań było szeroko rozumiana edukacja teatralna uczniów:
Popularyzacja teatru jako dziedziny sztuki w środowisku uczniowskim,krzewienie kultury teatralnej wśród uczniów, zabawa w teatr.
Realizując przez 24 lata te zadania Koło stało się animatorem życia teatralnego w naszej szkole.
W praktyce działalność Koła sprowadza się do 3 priorytetów:
 • Organizowanie kontaktów młodzieży z teatrem profesjonalnym
 • Konkursy recytatorskie, interdyscyplinarne
 • Zabawa w teatr
 Członkowie Koła wystawili:
 • „Hamlet inaczej”
 • „Gdyby Adam był Polakiem”
 • „Poskromienie złośnicy”, „ Śpiewogra” – E. Stachura
 • „Lokomotywa”
 • „Scenki balkonowe w j. niemieckim, j. rosyjskim, po łacinie, j. angielskim i j. francuskim”
 • „Mur – przedstawienie  o międzypokoleniowym konflikcie”
 • „II wojna światowa w świetle reflektorów, czyli niespełnione plany”
 • „ Może, to po raz ostatni”. Opowieść z czasów wojny – scenariusz Ł. Zaremba
 • „Szansa” – scenariusz M. Mazurek
 • Planeta dobrych myśli” – scenariusz M. Mazurek
 • fragment „Hamleta”
 •  „Bajka o miłości”
 • „Wieczór poezji makabrycznej”
 • „Wieczór poezji miłosnej”
 • „Nałogi Pani Joli”
 • „Bielszy odcień bieli” – scenariusz S. Kirdzik
Prace nad przedstawieniem to również okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Uczeń, biorący udział w przedstawieniach, konkursach, wystawach uczy się radzić sobie z tremą, staje się bardzo pewny siebie. Ma szanse doświadczyć satysfakcji z własnej pracy. Jest to również okazja do budowania więzi między uczniami i nauczycielami.

powrót do góry