Uczestnik konkursu dostarczając fotografię konkursową tym samym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie. Konkursu poprzez udział w nim wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonego zdjęcia z poszanowaniem autorskich praw osobistych uczestnika na
cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją konkursu, w tym publikację na stronie i nternetowej, social mediach XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy