7 czerwca we wtorek na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Historycznym odbył się wykład prof. Marka Smolińskiego dotyczący przyczyn rozbicia dzielnicowego i losów dynastii piastowskiej w naszym kraju.
W wykładzie uczestniczyły klasy 1B oraz 3B.
Wykład jest kontynuacją współpracy pomiędzy naszym liceum a Wydziałem Historycznym UG.