Majątek szkoły XVLO - sprawozdania finansowe za rok 2020