Encuentro con los voluntarios

El 4 de diciembre de 2019 organizamos un encuentro con los voluntarios de Perú en nuestra escuela. Vinieron 4 personas y nos contaron sobre su viaje y su trabajo con la gente más pobre en ese país hermoso. En  Perú pasaron un mes ayudando a los pobres, hablando con la gente en los hospitales y jugando con los niños en las escuelas.  Al final probamos las hojas de coca y la yerba mate original que son los productos típicos allí.

Durante este encuentro aprendimos muchas cosas nuevas. ¡Fue increible!

Autor: Lea

Spotkanie z wolontariuszami z Peru

4 grudnia 2019 r. zostało zorganizowane w szkole spotkanie z wolontariuszami. Przyszły 4 osoby i opowiedziały nam o swojej podróży i pracy z najbiedniejszymi ludźmi w tym pięknym kraju. W Peru spędzili miesiąc pomagając biednym, rozmawiając z ludźmi w szpitalach i bawiąc się z dziećmi w szkołach. Na koniec spróbowaliśmy typowe produkty z Peru: las hojas de coca y la yerba mate.

W czasie spotkania dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Było niesamowicie!