TERMINARZ SZKOLNY 2023/2024

04.09.2023 

Rozpoczęcie roku szkolnego. 

05.09.2023

Kiermasz podręczników. 

05.09.2023 

Zebrania z rodzicami – organizacja roku szkolnego. Wybory do Rady Rodziców. 

18-20.09.2023

20-22.09.2023 

Wyjazd integracyjny dla klas 0 i I (2 tury). 

12.09.2023 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły, Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024 

05-22.09.2023 

Testy diagnostyczne klas pierwszych. 

07-27.09.2023

Spotkania informacyjne dyrektora szkoły z uczniami klas maturalnych. 

do 29.09.2023 

Złożenie deklaracji maturalnych. 

do 29.09.2023 

Dostarczenie przez maturzystów dokumentów potwierdzających prawo do dostosowania wymagań lub warunków przeprowadzania egzaminów maturalnych. 

12.10.2023

Dzień hiszpański

17.10.2023

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas maturalnych. Konsultacje dla rodziców klas 0, I, II i III. 

07.11.2023 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – m.in. analiza egzaminów maturalnych. 

listopad/grudzień 2023 r. 

Próbna matura. 

do 01.12.2023 

Wystawianie propozycji ocen śródrocznych (klasy IV). 

05.12.2023

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych oraz z rodzicami uczniów klas 0, I, II i III. 

15.12.2023

V Wojewódzki Konkurs Interpretacyjny „Warto spojrzeć na poezję z innej strony”. 

do 08.12.2023

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy IV). 

do 08.12.2023 

Składanie podań o pomiar dydaktyczny (do godz. 14:00) 

11.12.2023 

Pomiar dydaktyczny (klasy IV). 

12.12.2023 

Posiedzenie klasyfikacyjne RP- klasyfikacja śródroczna klas IV. 

22.12.2023 

Klasowe spotkania świąteczne. 

23-31.12.2023 

Zimowa przerwa świąteczna. 

02.01.2024

Rozpoczęcie drugiego okresu dla klas IV. 

08.01. - 26.01.2024 

Spotkania klas IV z dyrektorem szkoły. 

12.01.2024 

Wystawianie propozycji ocen śródrocznych (klasy 0, I, II, III). 

16.01.2024

Zebrania z rodzicami klas I, II, III. Konsultacje dla rodziców klas maturalnych

19.01.2024

Wystawienie ocen śródrocznych (klasy 0, I, II i III). 

19.01.2024

. Składanie podań o pomiar dydaktyczny (klasy 0, I, II, III). 

22.01.2024

Pomiar dydaktyczny 

22.01.2024

Rozpoczęcie drugiego okresu dla klas 0, I, II, III. 

23.01.2024

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna klas 0, I, II, III i podsumowanie pracy w pierwszym okresie roku szkolnego 2023/2024. 

29.01-11.02

Ferie zimowe

07.02.2024

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych

 

do 29.02.2024 

Opublikowanie regulaminu rekrutacji w liceum na rok 2024/2025. 

22.03.2024

Wystawienie propozycji ocen rocznych uczniom klas IV. 

26.03.2024

Zebrania z rodzicami klas IV. Konsultacje dla rodziców klas 0, I, II, III. 

28.03.-02.04.2024 

Wiosenna przerwa świąteczna. 

12.04.2024 

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas IV. 

12.04.2024 

Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny/pomiar dydaktyczny (klasy maturalne). 

18.04.2024

Pomiar dydaktyczny 

12.04.2024

Dzień Otwarty Szkoły 

23.04.2024

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasy maturalne. 

24-25.04.2024

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas IV. 

26.04.2024 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas IV. 

2.05.2024

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

6.05.2024

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

07-24.05.2024

Pisemne egzaminy maturalne.  

07.05.2024

Pisemny egzamin z j. polskiego. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

08.05.2024

Pisemny egzamin z matematyki. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

09.05.2024

Pisemny egzamin z j. angielskiego, p. podstawowy. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

10.05.2024

Szkolenie Rady Pedagogicznej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

13.05.2024

Pisemny egzamin z j. angielskiego, p. rozszerzony. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

11-16.05.2024 

20-25.05.2024

Ustne egzaminy maturalne. 

maj 2024

Egzamin DELE

28.05.2024 

Wystawienie propozycji ocen rocznych. 

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

maj-czerwiec 2024

Egzamin końcowy klasy 0H

07.06.2024 

Święto Szkoły. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

04.06.2024

Zebrania z rodzicami

03-17.06.2024

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. 

10-12.06.2024

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. 

10.06.2024 

Wystawienie ocen rocznych. 

do 10.06.2024 

Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny / pomiar dydaktyczny. 

12.06.2024 

Pomiar dydaktyczny. 

18.06.2024

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna. 

19-20.06.2024 

Egzaminy klasyfikacyjne. 

21.06.2024 

Zakończenie roku szkolnego.  

21.06.2024 

Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego. 

09.07.2024 

Rozdanie świadectw maturalnych. 

20-21.08.2024 

Poprawkowa sesja maturalna. 

23-28.08.2024 

Egzaminy poprawkowe. 

26.08.2024 

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej – sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024. 

30.08.2024 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

 

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

 

PROPOZYCJA nr 1

13 października 2023 r.- wyjazdowe posiedzenie RP

2 maja 2024 r. 

6 maja 2024r. – szkoleniowe posiedzenie RP, konsultacje dla klas 0-III

7 maja 2024r – pisemne egzaminy maturalne

8 maja 2024r – pisemne egzaminy maturalne

9 maja 2024r. – pisemne egzaminy maturalne

10 maja 2024r. – pisemne egzaminy maturalne, szkolenie RP, konsultacje dla klas 0-III

13 maja 2024 r. – pisemne egzaminy maturalne

31 maja 2024 r. 

4 czerwca 2024r. – Święto XV LO w Gdańsku (statutowo dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

  

PROPOZYCJA nr 2

13.10.23- wyjazdowe posiedzenie RP

2.11.2 - dzień wolny od zjec dydaktycznych

3.11.23 - dzień wolny od zjec dydaktycznych

2.05.24 - dzień wolny od zjec dydaktycznych

6.05.24 - dzień wolny od zjec dydaktycznych

7.05.24– pisemne egzaminy maturalne

8.05.24– pisemne egzaminy maturalne

9.05.24– pisemne egzaminy maturalne

13.05.24– pisemne egzaminy maturalne

31.05.24

W dniach 6 maja oraz 10 maja (zajęcia z racji matur nie mogą odbywać się w budynku) „lekcje w terenie” 

4 czerwca – pierwsze godziny lekcyjne standardowo, później impreza z racji Święta Szkoły.