DYREKTOR -  mgr EWA SZYMSKA
Poniedziałek - 09:00-16:00
Wtorek - 09:00-16:00
Środa  - 09:00-16:00
Czwartek - 09:00-16:00
Piątek - 09:00-16:00
*możliwość spotkania w innych godz. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu


WICEDYREKTOR - mgr Rafał Śnieżko WICEDYREKTOR - dr Piotr Dulek
Poniedziałek - 07:45 do 15:45 Poniedziałek - 07:45 do 15:45
Wtorek - 07:45 do 15:45 Wtorek - 07:45 do 15:45
Środa - 07:45 do 15:45 Środa - 07:45 do 15:45
Czwartek - 07:45 do 15:45 Czwartek -07:45 do 15:45
Piątek - 07:45 do 15:45 Piątek - 07:45 do 15:45


KIEROWNIK ADMINISTRACYJNYJoanna Stanek SEKRETARIATMagdalena Kwiatkowska-Jarosz 
Pon. - Piąt. - 07:30-15:30 SEKRETARIAT CZYNNY:  07:30-15:30


PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr Magdalena Koralewska PSYCHOLOG SZKOLNY - mgr Daniel Demko
poniedziałek 08:00 - 15:00 wtorek - 07:00 - 12:30
wtorek - 11:30 - 16:30  środa- 11:30- 16:00
środa - 08:00 - 12:00 adres e-amil: daniel.demko@wp.pl
czwartek - 11:30 - 14:30
piątek - 08:00 - 12:00
PEDAGOG SZKOLNY - mgr Krzysztof Koszlaga PEDAGOG SPECJALNY - mgr Ewa Sochacka - Czeszejko
poniedziałek - 08:45 – 11:45 poniedziałek 07:30 - 11:30
wtorek - 08:45 – 13:00 wtorek - 12:30 - 16:30 
czwartek - 08:45 – 11:45 środa - 07:00 - 11:45
piątek - 08:45 – 11:45 czwartek - 12:30 - 16:30

piątek - konsultacje online (Wizyty domowe)
PIELĘGNIARKA: p. Joanna Jabłóńska KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH: 
p.Sebastian Kokot
poniedziałek 09:00-13:30 Pon. - Piąt. - 13.00-15.30
środa 09:00-13:30
piątek 09:00-13:30