SKŁAD RADY SZKOŁY PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W GDAŃSKU – KADENCJA ROK SZKOLNY 2023/24


LP.
IMIĘ I NAZWISKO
 POWOŁANIA PODSTAWA
ROK KADENCJI
PEŁNIONA FUNKCJA
KLASA
1. Członek Rady Szkoły
2. Członek Rady Szkoły
Przewodnicząca SU
3. Członek Rady Szkoły
4. Członek Rady Szkoły
5. Członek Rady Szkoły
6. Członek Rady Szkoły
7. Członek Rady Szkoły
8. Członek Rady Szkoły
9. Członek Rady Szkoły
10. Członek Rady Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców
11. Członek Rady Szkoły, Przewodnicząca Rady Szkoły
12. Członek Rady Szkoły
13. Członek Rady Szkoły, Vice Dyrektor Szkoły
14. Członek Rady Szkoły
15. Członek Rady Szkoły
16. Członek Rady Szkoły
17. Członek Rady Szkoły, Z-ca Przewodniczącej Rady Szkoły
18. Członek Rady Szkoły
  Regulamin Rady Szkoły
  Wpłaty na Radę Rodziców
  Regulamin - Szafki
  Regulamin - Nagrody