Wpłaty wyłącznie na nr. konta Rady Rodziców

Numer konta bankowego: 83 1240 1271 1111 0010 0073 0577

WIELKOŚĆ WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:
❖ 25zł/m-c – umożliwia realizację zajęć dodatkowych, projektów uczniowskich, finansowanie odpisu klasowego, nagród i imprez szkolnych, promowanie szkoły
❖ 100zł/jednorazowo przy rekrutacji – zasila Fundusz Uczniowski, z którego m. in.
finansowane są fakultety maturalne.

Zapraszamy chętnych rodziców do pracy w Radzie Szkoły

(w skład Rady Szkoły wchodzi: 6 rodziców, 6 nauczycieli, 6 uczniów).


SKŁAD RADY SZKOŁY PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
    IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W GDAŃSKU – KADENCJA ROK SZKOLNY 2023/24
LP.
IMIĘ I NAZWISKO
 POWOŁANIA PODSTAWA
PEŁNIONA FUNKCJA
1. Paulina Grodzicka Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
2. Kinga Klonowska Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
3. Aleksandra Sowińska Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
4. Oliwia Szymkowicz Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
5. Marta Tomaszkiewicz Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
6. Małgorzata Zielińska Delegat Samorządu Uczniowskiego Członek Rady Szkoły
7. Wioletta Grabowska Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły
8. Rafał Hebel Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły
9. Dawid Jelitto Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły
10. Ignacy Chyla Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły, Przewodniczący Rady Rodziców
11. Monika Weiher Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły, Przewodnicząca Rady Szkoły
12. Agnieszka Wieliczko Delegat Rady Rodziców Członek Rady Szkoły
13. Piotr Dulek Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły, Vice Dyrektor Szkoły
14. Anna Kokot Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły
15. Jacek Poręba Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły
16. Oskar Skomski Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły
17. Ewa Wangin Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły, Z-ca Przewodniczącej Rady Szkoły
18. Maria Widomska Delegat Rady Pedagogicznej Członek Rady Szkoły
  Wpłaty na Radę Rodziców
Regulamin - najlepszy absolwent

 Regulamin - szafki

Regulamin Rady Szkoły XV LO