SKŁAD RADY SZKOŁY PRZY XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY

W GDAŃSKU – KADENCJA ROK SZKOLNY 2021/22


LP.
IMIĘ I NAZWISKO
 POWOŁANIA PODSTAWA
ROK KADENCJI
PEŁNIONA FUNKCJA
KLASA
1. Paulina Grodzicka Delegat Samorządu Uczniowskiego 1 Członek Rady Szkoły 1C
2. Zuzanna Jurczak Delegat Samorządu Uczniowskiego 1 Członek Rady Szkoły
Przewodnicząca SU
2C
3. Kinga Klonowska Delegat Samorządu Uczniowskiego 2 Członek Rady Szkoły 3C
4. Oliwia Sienkiewicz Delegat Samorządu Uczniowskiego 1 Członek Rady Szkoły OH
5. Paulina Szaudzianis Delegat Samorządu Uczniowskiego 2 Członek Rady Szkoły 3B
6. Małgorzata Zielińska Delegat Samorządu Uczniowskiego 1 Członek Rady Szkoły 1C
7. Jarosław Kizło Delegat Rady Rodziców 3 Członek Rady Szkoły 4Asp
8. Marcin Łoziak Delegat Rady Rodziców 2 Członek Rady Szkoły 2D
9. Agnieszka Starak - Bartoszuk Delegat Rady Rodziców 4 Członek Rady Szkoły 4Bsp
10. Anna Sumionka Delegat Rady Rodziców 3 Członek Rady Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców 4Dsp
11. Monika Weiher Delegat Rady Rodziców 3 Członek Rady Szkoły, Przewodnicząca Rady Szkoły 3D/3B
12. Agnieszka Wieliczko Delegat Rady Rodziców 1 Członek Rady Szkoły 2H
13. Piotr Dulek Delegat Rady Pedagogicznej 6 Członek Rady Szkoły, Vice Dyrektor Szkoły
14. Anna Kokot Delegat Rady Pedagogicznej 10 Członek Rady Szkoły
15. Jacek Poręba Delegat Rady Pedagogicznej 6 Członek Rady Szkoły wych.kl.3B
16. Oskar Skomski Delegat Rady Pedagogicznej 1 Członek Rady Szkoły wych.kl. 4Dsp
17. Ewa Wangin Delegat Rady Pedagogicznej 12 Członek Rady Szkoły, Z-ca Przewodniczącej Rady Szkoły
18. Maria Widomska Delegat Rady Pedagogicznej 10 Członek Rady Szkoły
  Regulamin Rady Szkoły
  Wpłaty na Radę Rodziców
  Regulamin - Szafki
  Regulamin - Nagrody