Rodzice/opiekunowie oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły powinni mieć dostęp do GPE.

Rodzice/opiekunowie oraz uczniowie naszej szkoły w celu uzyskania dostępu do GPE dostarczają niezbędne dane (adres mailowy i numer PESEL) do wychowawcy klasy.

Adres strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:

edu.gdansk.pl

Po zalogowaniu się do GPE klikamy w niebieski kafelek "e-dziennik UONET+".

Instrukcja obsługi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

Instrukcja pierwszego logowania (brak hasła)/Zapomniane hasło: tutaj

Instrukcja wejścia do MS Teams (przez pocztę elektroniczną): tutaj

Aktywne konto na GPE umożliwia między innymi dostęp do dzinnika elektronicznego, usług pakietu Office 365, Microsoft Teams.

Rodzice/opiekunowie uczniów naszej szkoły oraz uczniowie, którzy mają problem z dostępem do GPE (dziennika elektronicznego) proszeni są o kontakt mailowy z administratorem GPE w naszej szkole panem Dariusz Borowiak

d.borowiak@lo15.edu.gdansk.pl

dostęp dla rodzica:

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica, klasę do której uczęszcza uczeń. Mail musi być wysłany z adresu rodzica, którego dotyczy dostęp do GPE.

dostęp dla ucznia:

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza uczeń. Mail musi być wysłany z adresu ucznia, którego dotyczy dostęp do GPE.

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego, rodzic/opiekun wypełnić Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokument do pobrania u dołu strony

Potrzebny jest Państwa adres mailowy oraz numer PESEL.

Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu, a Państwa dane zostaną wpisane do systemu.

Dostęp do dziennika elektronicznego zabezpieczony jest indywidualnym hasłem.

Hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę i przynajmniej jedną cyfrę. Nie może zawierać imion ani nazwiska.

Aby nadać (bądź odzyskać) hasło należy przejść procedurę "przywracania dostępu do konta".